快捷搜索:

十日春寒不出门,不知江柳已摇村。

旬日春寒不出门,不知江柳已摇村子。

出自宋朝苏轼的《正月二旬日往岐亭郡人潘古郭三人送余于女王城东禅庄院
原文赏析:
旬日春寒不出门,不知江柳已摇村子。
稍闻决决流冰谷,尽放青青没烧痕。
数亩荒园留我住,半瓶浊酒待君温。
去年今日关山路,小雨梅花正销魂。
拼音解读
shí rì chūn hán bú chū mén ,bú zhī jiāng liǔ yǐ yáo cūn 。
shāo wén jué jué liú bīng gǔ ,jìn fàng qīng qīng méi shāo hén 。
shù mǔ huāng yuán liú wǒ zhù ,bàn píng zhuó jiǔ dài jūn wēn 。
qù nián jīn rì guān shān lù ,xì yǔ méi huā zhèng duàn hún 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: